วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

วงเครื่องสาย

2. วงเครื่องสาย ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ได้แก่ เครื่องสี ซอด้วง และซออู้ และเครื่องดีด จะเข้ เป็นหลัก มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ขลุ่ย เป็นส่วนประกอบ ใช้โทนรำมะนาบรรเลงจังหวะหน้าทับ และใช้ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ร่วมบรรเลงประกอบจังหวะ     

วงเครื่องสาย เป็นวงดนตรีประเภทที่ใช้บรรเลงขับกล่อมเพื่อความบันเทิงเริงรมย์ เหมาะสำหรับการบรรเลงในอาคาร นิยมใช้บรรเลงในงานมงคล เช่น พิธีมงคลสมรสและงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น และไม่นิยมใช้บรรเลงสำหรับประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 


วงเครื่องสายที่นิยมในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ 

2.1  วงเครื่องสายไทย
เรียกสั้นๆ ว่า วงเครื่องสายประกอบด้วยเครื่องดนตรีทำทำนอง ซึ่งได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยเพียงออ และเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ได้แก่ โทน รำมะนา ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง

เป็นวงที่เหมาะในการบรรเลงดนตรีในอาคาร ใช้ในลักษณะการขับกล่อมที่เป็นพิธีมงคล เช่น พิธีมงคลสมรส งานทำบุญวันเกิด  งานทำบุญบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ และใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการบรรเลงวงเครื่องสายอย่างแท้จริง  

วงเครื่องสายไทยแบ่งตามขนาดของวงได้ 2 ขนาด
 

วงเครื่องสายไทยเครื่องเล็ก (เครื่องเดี่ยว)

เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับวงเครื่องสายไทยเครื่องเล็ก
วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่
เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับวงเครื่องสายไทยเครื่องคู่
2.2  วงเครื่องสายผสม
วงเครื่องสายผสมเป็นการนำเอาวงเครื่องสายไทยมาเล่นประสมกับเครื่องดนตรีของต่างชาติบางชนิด เช่น ขิม ไวโอลิน ออร์แกน เป็นต้น ซึ่งเครื่องดนตรีที่นำมาผสมนั้น ต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของเสียงด้วยว่ามีความกลมกลืนมากน้อยเพียงใด  

การเรียกชื่อวงจะเรียกตามตามเครื่องดนตรีที่นำมาผสม เช่น ถ้านำขิมมาบรรเลงร่วมก็จะเรียกว่า วงเครื่องสายผสมขิม ถ้าหากนำออร์แกนมาบรรเลงร่วม ก็เรียกว่า วงเครื่องสายผสมออร์แกน ฯลฯ สำหรับโอกาสในการบรรเลงนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับวงเครื่องสายไทยทุกประการ


เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับวงเครื่องสายผสม
2.3  วงเครื่องสายปี่ชวา
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยเป็นหลัก และนำเอาปี่ชวามาบรรเลงแทนขลุ่ยเพียงออ คงไว้แต่เพียงขลุ่ยหลิบซึ่งมีเสียงสูง และเครื่องประกอบจังหวะจะเปลี่ยนจาก โทน รำมะนา เป็น กลองแขกบรรเลงจังหวะหน้าทับแทน

วงเครื่องสายปี่ชวาแบ่งตามขนาดของวงได้ 2 ขนาด

วงเครื่องสายปี่ชวาเครื่องเล็ก (เครื่องเดี่ยว) 


เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวาเครื่องเดี่ยว
วงเครื่องสายปี่ชวาเครื่องคู่


เครื่องดนตรีที่ใช้สำหรับวงเครื่องสายปี่ชวาเครื่องคู่
ที่มา  1. http://writer.dek-d.com/lalitida/story/view.php?id=580707
        2. http://www.patakorn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=37
        3. http://www.patakorn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=38
        4. http://www.patakorn.com/modules.php?name=News&file=article&sid=40
        5. http://p-i-e.exteen.com/20071023/entry

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น